Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh

Tác giả:

Trạng thái:

Hoàn thành

Thể loại:

Tiên hiệp

Độ dài:

857 Chương
5/5(1 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 853: (đại kết cục! )Chương 852: Cuối cùng 1 chiếnChương 851: Thanh lý tai hoạ ngầmChương 850: 1 thống thiên hạChương 849: Triệu hoán bộ hạ cũChương 848: Cùng Văn Hạo không đội trời chung

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh.

Xem thêm: Truyện Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh


Danh sách chương truyện

Chương 01: Loạn thế!Chương 02: Vô Hạn Tiểu Binh hệ thống kích hoạtChương 03: Chênh lệch 1 bước mỹ mãn!Chương 04: Khăn vàng hiện thếChương 05: 1 giai võ thú!Chương 06: Ban cho họ!Chương 07: Thiên Sát Cô Tinh?Chương 08: Ngu muội!Chương 09: Trèo cao nhánh rồi?Chương 10: Trở vềChương 11: Cứu chữa 1 hạ?Chương 12: Diệt sát!Chương 13: Bắt đầu từ số không!Chương 14: Chân tướng!Chương 15: Túi công cụChương 16: 1 cây cuốc!Chương 17: Khăn vàng loạn thếChương 18: Thu hoạch được hạt giốngChương 19: Lương thực chính!Chương 20: Võ tướng?Chương 21: Hạnh phúc tới quá đột ngộtChương 22: 3 ngoặt 1?Chương 23: Cái này 1 bái!Chương 24: Bắc Sơn Nam HàChương 25: Lý Đại Mục?Chương 26: Đáng hận!Chương 27: Thái Văn Cơ lựa chọn!Chương 28: Đáng thương ngân khố!Chương 29: Nhân tính bản ác!Chương 30: Ô Giang thiết kỵ!Chương 31: Giận xung quan!Chương 32: Đồ thành!Chương 33: Chôn cùng!Chương 34: Thanh Long Yển Nguyệt Đao!Chương 35: Vải trắng làm hiếu!Chương 36: Triều chính chấn kinhChương 37: Triệu Tử Long lựa chọn!Chương 38: Kỷ huyện thuộc vềChương 39: Dê vào miệng cọp!Chương 40: Cho ai tu quan ải!Chương 41: Chiêu mộ Triệu Vân?Chương 42: Tọa kỵ?Chương 43: Tinh minh Trương Phi!Chương 44: 1 đem khó cầu!Chương 45: Người rất nhiều?Chương 46: Tiếp nhận Ngọa Hổ quan!Chương 47: Thu Điển Vi!Chương 48: Quả phụ? Tư Không phu nhân?Chương 49: Người qua đường mà thôi!Chương 50: Thư bỏ vợ 1 phần!Chương 51: Hà Tiến động tác!Chương 52: Mượn đao giết người?Chương 53: Nàng vốn giai nhân!Chương 54: Bây giờ nghĩ lên bái đường rồi?Chương 55: Nếu như muốn báo thù có thể tìm ta!Chương 56: Thái Văn Cơ thân thế!Chương 57: Lương thực nguy cơ!Chương 58: Nuôi sói kế hoạch!Chương 59: Bảo đảm rồng 1 tộc?Chương 60: Chư hầu cướp người!Chương 61: Trung thành hệ thống!Chương 62: Vạn vạn không nghĩ tới!Chương 63: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo!Chương 64: Các lộ trợ công!Chương 65: Quân cờ?Chương 66: Phân lương!Chương 67: Thu lương dân!Chương 68: Thiên hạ loạn, đem bia raChương 69: 24 võ tướngChương 70: Tranh đoạt tướng tinh!Chương 71: Có Binh xâm phạm!Chương 72: Các phương phản ứng!Chương 73: Chế giễu?Chương 74: Điển Vi phong thái!Chương 75: Dầu nóng thêm nước sôi!Chương 76: Kinh thế người!Chương 77: Còn có không có thiên lý?Chương 78: Thánh chỉ đến!Chương 79: Táo bạo Trương Dực Đức!Chương 80: Minh quân khí độ!Chương 81: Thay nhau chiến Hà Miêu!Chương 82: Ai người?Chương 83: Buồn bực Điển Vi!Chương 84: Cái thằng này cũng là phân rõ phải trái người!Chương 85: Điêu Thuyền không giải quyết được người!Chương 86: 5 kết nghĩa!Chương 87: Ta cũng 1 dạng!Chương 88: Lư Thực lựa chọn!Chương 89: 20 mưu thần!Chương 90: Cao cấp binh chủng!Chương 91: Quật khởi Đổng Trác!Chương 92: Đem nhầm dã quan khi ngọa hổ!Chương 93: Buồn bực Điêu Thuyền!Chương 94: Bế môn canh!Chương 95: Tin tức truyền ra!Chương 96: Đồ đao tái khởi!Chương 97: Lục!Chương 98: Chế muối bí thuật!Chương 99: Triều chính chấn động!Chương 100: Phi Long quan!