Thiên Khiển Chi Tâm

Thiên Khiển Chi Tâm

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

113 Chương
5/5(4 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 113: Cây Ăn QuảChương 112: Hơi Ấm Mùa Xuân ( Hạ)Chương 111: Hơi Ấm Mùa Xuân ( Thượng)Chương 110: Độc Quyền (Hạ)Chương 109: Độc Quyền (Thượng)Chương 108: Điềm Báo (Hạ)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Thiên Khiển Chi Tâm được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Thiên Khiển Chi Tâm.

Xem thêm: Truyện Thiên Khiển Chi Tâm


Danh sách chương truyện

Chương 1: Rừng Kinh Cức (Thượng)Chương 2: Rừng Kinh Cức (hạ)Chương 3: Nhà trọ. (thượng)Chương 4: Nhà trọ (hạ)Chương 5: Lễ tế mùa thu hoạch (thượng)Chương 6: Lễ tế mùa thu hoạch (hạ)Chương 7: Ban cho (thượng)Chương 8: Ban cho (hạ)Chương 9: Quân doanh (thượng)Chương 10: Quân doanh (hạ)Chương 11: Con mồi ( thượng)Chương 12: Con mồi ( hạ )Chương 13: Trị Liệu ( Thượng )Chương 14: Trị Liệu ( Hạ )Chương 15: pháp thuật Đức lỗ y ( Thượng )Chương 16: Pháp thuật của Đức Lỗ Y (hạ)Chương 17: Bữa tiệc nhỏ (thượng)Chương 18: Bữa tiệc nhỏ (hạ)Chương 19: Trâu rừng (Thượng)Chương 20: Trâu rừng (Hạ)Chương 21: Lửa giận. (thượng)Chương 22: Lửa giận (Hạ)Chương 23: Đạo tặc (thượng)Chương 24: Đạo tặc (hạ)Chương 25: Giác ngộ nho nhỏ (thượng)Chương 26: Giác ngộ nho nhỏ. (hạ)Chương 27: Một chút tia sáng (thượng)Chương 28: Một chút ánh sáng ( hạ)Chương 29: Ra khỏi trấn (thượng).Chương 30: Ra khỏi trấn (hạ).Chương 31: Tiến cử (thượng).Chương 32: Tiến cử (hạ).Chương 33: Xưởng ma pháp (thượng).Chương 34: Xưởng ma pháp (hạ).Chương 35: Con đường (thượng).Chương 36: Con đường (hạ).Chương 37: Rửa sạch (Thượng).Chương 38: Rửa sạch (hạ).Chương 39: Dân tự do (Thượng).Chương 40: Dân tự do (Hạ).Chương 41: Khai điểm (thượng)Chương 42: Mở quán (hạ)Chương 43: Cạnh tranh (thượng)Chương 44: Cạnh tranh (hạ)Chương 45: Loại thuốc mới. (thượng)Chương 46: Loại thuốc mới. (hạ)Chương 47: Danh tiếng nâng cao (thượng)Chương 48: Danh tiếng lên cao (hạ)Chương 49: Cuối cùng thì cũng đã đến (thượng)Chương 50: Cuối cùng thì cũng đã đến. (hạ)Chương 51: ra tay (1)Chương 52: ra tay (2)Chương 53: Hoạn giết (thượng)Chương 54: Hoạn giết (hạ)Chương 55: Nhận giúp đỡ (thượng)Chương 56: Nhận giúp đỡ. (hạ)Chương 57: Nhiệm vụ (thượng)Chương 58: nhiệm vụ (hạ)Chương 59: trở về (1)Chương 60: trở về (2)Chương 61: tỉnh ngộ (thượng)Chương 62: tỉnh ngộ (hạ)Chương 63: tiep xuc (thượng)Chương 64: tiếp xúc (hạ)Chương 65: hạ trại (thượng)Chương 66: hạ trại (hạ)Chương 67: bị tập kích thượng (thượng)Chương 68: bị tập kích thượng (hạ)Chương 69: tìm tòi (thượng)Chương 70: tìm tòi (hạ)Chương 71: tượng thần (thượng)Chương 72: tượng thần (hạ)Chương 73: đột biến (thượng)Chương 74: đột biến (hạ)Chương 75: Dữ Tợn (Thượng)Chương 76: Dữ Tợn (Hạ)Chương 77: Phân phối (Thượng)Chương 78: Phân phối (Hạ)Chương 79: Đoàn kết ( Thượng )Chương 80: Bài ca mở đầuChương 81: Thử tháchChương 82: Thử Thách (Hạ)Chương 83: Cự tuyệtChương 84: Cự tuyệt ( Hạ )Chương 85: Điều kiện ( Thượng )Chương 86: Điều kiện ( Hạ )Chương 87: Sắc Phong (Thượng)Chương 88: Sắc Phong (Hạ)Chương 89: Loại sản phẩm mới (thượng)Chương 90: Loại sản phẩm mới (hạ)Chương 91: Khai khẩn ( Thượng )Chương 92: Khai khẩn (Hạ)Chương 93: Thể hiện ( Thượng )Chương 94: Thể hiện ( Hạ )Chương 95: Trứng ưng ( Thượng)Chương 96: Trứng ưng ( Hạ )Chương 97: Hiểu Biết (Thượng)Chương 98: Hiểu Biết (Hạ)Chương 99: Thụ Tinh ( Thượng)Chương 100: Thụ Tinh (Hạ)