Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

2721 Chương
5/5(1292 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 2725: Quy ẩnChương 2724: Bảy đại thiên (2)Chương 2723: Bảy đại thiên (1)Chương 2722: Mở ra gông cùm xiềng xích (2)Chương 2721: Mở ra gông cùm xiềng xích (1)Chương 2720: Đại lục Thần Linh hạ xuống (2)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Thí Thiên Đao được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Thí Thiên Đao.

Xem thêm: Truyện Thí Thiên Đao


Danh sách chương truyện

Chương 1: Cánh đồng tuyết (1)Chương 2: Cánh đồng tuyết (2)Chương 3: Dưới đỉnh cô thần (1)Chương 4: Dưới đỉnh cô thần (2)Chương 5: Vong ân phụ nghĩa (1)Chương 6: Vong ân phụ nghĩa (2)Chương 7: Ngang nhiên nhục nhãChương 8: Lời thề ở sơn môn (1)Chương 9: Lời thề ở sơn môn (2)Chương 10: Áp chế ma quân (1)Chương 11: Áp chế ma quân (2)Chương 12: Vô sỉ (1)Chương 13: Vô sỉ (2)Chương 14: Một cước đạp bayChương 15: Bái sư ma quân (1)Chương 16: Bái sư ma quân (2)Chương 17: Vô pháp vô thiên (1)Chương 18: Vô pháp vô thiên (2)Chương 19: Truyền đạo thụ nghiệp (1)Chương 20: Truyền đạo thụ nghiệp (2)Chương 21: Thiên ý (ý trời) (1)Chương 22: Thiên ý (ý trời) (2)Chương 23: Biến của tâm pháp (1)Chương 24: Biến của tâm pháp (2)Chương 25: Đột phá nguyên quanChương 26: Thiếu nữ thần bí (1)Chương 27: Thiếu nữ thần bí (2)Chương 28: Tu luyện kỳ lạ! (1)Chương 29: Tu luyện kỳ lạ! (2)Chương 30: Chuyện xưa của ma quân (1)Chương 31: Chuyện xưa của ma quân (2)Chương 32: Trưởng thành trong khó khăn (1)Chương 33: Trưởng thành trong khó khăn (2)Chương 34: Cây nhỏ khô héo (1)Chương 35: Cây nhỏ khô héo (2)Chương 36: Con đường trở về nhà.Chương 37: Gặp cướp giữa đường (1)Chương 38: Gặp cướp giữa đường (2)Chương 39: Truy binh trong đêm tối (1)Chương 40: Truy binh trong đêm tối (2)Chương 41: Cần giết thì phải giết (1)Chương 42: Cần giết thì phải giết (2)Chương 43: Một đao kinh hồn (1)Chương 44: Một đao kinh hồn (2)Chương 45: Bí mật ẩn giấu trong miếng ngọcChương 46: Công chúa của vương đình (1)Chương 47: Công chúa của vương đình (2)Chương 48: Tên ta là lâm bạch (1)Chương 49: Tên ta là lâm bạch (2)Chương 50: Lập thế lực riêng (1)Chương 51: Lập thế lực riêng (2)Chương 52: Khí huyết sát (1)Chương 53: Khí huyết sát (2)Chương 54: Tiên phủ trong truyền thuyết.Chương 55: Bảo liên công chúa (1)Chương 56: Bảo Liên công chúa (2)Chương 57: Cung điện thảo nguyên (1)Chương 58: Cung điện thảo nguyên (2)Chương 59: Hạo Nguyệt trưởng lãoChương 60: Hạo Nguyệt trưởng lão (1)Chương 61: Hạo Nguyệt trưởng lão (2)Chương 62: Viên ngọc thần kỳ (1)Chương 63: Viên ngọc thần kỳ (2)Chương 64: Gặp lại Tiêu Vũ (1)Chương 65: Gặp lại Tiêu Vũ (2)Chương 66: Đệ tử đại phái (1)Chương 67: Đệ tử đại phái (2)Chương 68: Đao chém Triệu Phàm (1)Chương 69: Đao chém Triệu Phàm (2)Chương 70: Đêm Trăng Tròn (1)Chương 71: Đêm Trăng Tròn (2)Chương 72: Bàn Tay Nắm Giữ Sinh Tử (1)Chương 73: Bàn Tay Nắm Giữ Sinh Tử (2)Chương 74: Tên gọi là Thí Thiên (1)Chương 75: Tên gọi là Thí Thiên (2)Chương 76: Làm hai việc cùng một lúc (1)Chương 77: Làm hai việc cùng một lúc (2)Chương 78: Bộ tộc Hạo Nguyệt (1)Chương 79: Bộ tộc Hạo Nguyệt (2)Chương 80: Cáo già xảo quyệtChương 81: Sở Mặc ra trận (1)Chương 82: Sở Mặc ra trận (2)Chương 83: Sở Mặc ra trận (3)Chương 84: Trời sinh có sức mạnh hơn ngườiChương 85: Một đòn sấm sét (1)Chương 86: Một đòn sấm sét (2)Chương 87: Một đòn sấm sét (3)Chương 88: Giết chóc mở mànChương 89: Đại ngốc Anh Tuấn (1)Chương 90: Đại ngốc Anh Tuấn (2)Chương 91: Đại ngốc Anh Tuấn (3)Chương 92: Gã khổng lồ Tham ăn (1)Chương 93: Gã khổng lồ Tham ăn (2)Chương 94: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm nàyChương 95: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này (1)Chương 96: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này (2)Chương 97: Mất hết nhân tínhChương 98: Sát khí dày đặc (1)Chương 99: Sát khí dày đặc (2)Chương 100: Hoàng quyền ở thế tục (1)