Thái Thượng Chương

Thái Thượng Chương

Trạng thái:

Hoàn thành

Thể loại:

Tiên hiệp

Độ dài:

1065 Chương
5/5(1 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương : 079, 080, 081, hóa thanh phong (Đại Kết Cục)Thái Thượng chương 077, rừng đàoThái Thượng chương 070, Cô Xạ chi sơnThái Thượng chương 062, không nói cho ngươiThái Thượng chương 061, Ngọc ĐếThái Thượng chương 056, gặp chúng sinh

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Thái Thượng Chương được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Thái Thượng Chương.

Xem thêm: Truyện Thái Thượng Chương


Danh sách chương truyện

Chương 1: Thanh Sát cùng Bạch SátChương 2: Thiên Đế Chi BíChương 3 : Xích tử đề thanhChương 4 : Yên Chi HổChương 5 : Hổ Oa cuộc sống vui vẻChương 6 : Chó sủa Ưng Phi (thượng)Chương 6 : Chó sủa Ưng Phi (hạ)Chương 7 : Truyền đăng (thượng)Chương 7 : Truyền đăng (hạ)Chương 8 : Mộng Cảnh bắt đầu (thượng)Chương 8 : Mộng Cảnh bắt đầu (hạ)Chương 9 : Quay về lúc anh nhi (thượng)Chương 9 : Quay về lúc anh nhi (hạ)Chương 10 : Sơ Cảnh nan đề (thượng)Chương 10 : Sơ Cảnh nan đề (hạ)Chương 11 : Sơn thần chi ưu (thượng)Chương 11 : Sơn thần chi ưu (hạ)Chương 12 : Gà cùng trứng cố sự (thượng)Chương 12 : Gà cùng trứng cố sự (hạ)Chương 13 : Hữu Ngư (thượng)Chương 13 : Hữu Ngư (hạ)Chương 14 : Mũi tên thứ hai (thượng)Chương 14 : Mũi tên thứ hai (hạ)Chương 15 : Không nên hỏi như vậy (thượng)Chương 15 : Không nên hỏi như vậy (hạ)Chương 16 : Chạy như điên Tê Cừ (thượng)Chương 16 : Chạy như điên Tê Cừ (hạ)Chương 17 : Thủy Bà Bà đánh Hầu Tử (thượng)Chương 17 : Thủy Bà Bà đánh Hầu Tử (hạ)Chương 18 : Bại hoại cố sự (thượng)Chương 18 : Bại hoại cố sự (hạ)Chương 19 : Mộng cảnh diễn biến (thượng)Chương 19 : Mộng cảnh diễn biến (hạ)Chương 20 : Ba Nguyên Thất Sát (thượng)Chương 20 : Ba Nguyên Thất Sát (hạ)Chương 21 : Thái Hạo di tích (thượng)Chương 21 : Thái Hạo di tích (hạ)Chương 22 : Trí giả thiên lự (thượng)Chương 22 : Trí giả thiên lự (hạ)Chương 23 : Người biết không nói (thượng)Chương 23 : Người biết không nói (hạ)Chương 24 : Thuận thế mà làm (thượng)Chương 24 : Thuận thế mà làm (hạ)Chương 25 : Vô danh (thượng)Chương 25 : Vô danh (hạ)Chương 26 : Thiện ngự ngoại vật (thượng)Chương 26 : Thiện ngự ngoại vật (hạ)Chương 27 : Sơn Gia nợ cũ (thượng)Chương 27 : Sơn Gia nợ cũ (hạ)Chương 28 : Tiên Thiên Địa Sinh (thượng)Chương 28 : Tiên Thiên Địa Sinh (hạ)Chương 29 : Vũ dân (thượng)Chương 29 : Vũ dân (hạ)Chương 30 : Thủy hỏa (hạ)Chương 31 : Yêu Tộc (thượng)Chương 31 : Yêu Tộc (hạ)Chương 32 : Chưa điềm dễ mưu (hạ)Chương 33 : Yến hội cùng lưỡi đao (thượng)Chương 33 : Yến hội cùng lưỡi đao (hạ)Chương 34 : Binh giả chẳng lành chi khí (thượng)Chương 34 : Binh giả chẳng lành chi khí (hạ)Chương 35 : Sơn Thủy đạp Đại Xác (thượng)Chương 35 : Sơn Thủy đạp Đại Xác (hạ)Chương 36 : Ác nhân (thượng)Chương 36 : Ác nhân (hạ)Chương 37 : Nô xuất hiện (thượng)Chương 37 : Nô xuất hiện (hạ)Chương 38 : Tuyệt tích (thượng)Chương 38 : Tuyệt tích (hạ)Chương 39 : Người tốt (thượng)Chương 39 : Người tốt (hạ)Chương 40 : Không chỉ là mộng cảnh (thượng)Chương 40 : Không chỉ là mộng cảnh (hạ)Chương 41 : Sơn Thần giấu diếm sự tình (thượng)Chương 41 : Sơn Thần giấu diếm sự tình (hạ)Chương 42 : Tâm ma cùng hạt giống (thượng)Chương 42 : Tâm ma cùng hạt giống (hạ)Chương 43 : Cộng Công (thượng)Chương 43 : Cộng Công (hạ)Chương 44 : Duyên thực coi là khí (thượng)Chương 44 : Duyên thực coi là khí (hạ)Chương 45 : Chiết nhánh (thượng)Chương 45 : Chiết nhánh (hạ)Chương 46 : Bát Thập Nhất Hóa (thượng)Chương 46 : Bát Thập Nhất Hóa (hạ)Chương 47 : Tinh Hoa Quyết (thượng)Chương 47 : Tinh Hoa Quyết (hạ)Chương 48 : Hóa thuế chi tranh (thượng)Chương 48 : Hóa thuế chi tranh (hạ)Chương 49 : Dạy học (thượng)Chương 49 : Dạy học (hạ)Chương 50 : Một người học cung (thượng)Chương 50 : Một người học cung (hạ)Chương 51 : Hảo hài tử (thượng)Chương 51 : Hảo hài tử (hạ)Chương 52 : Chấp tử chi thủ (thượng)Chương 52 : Chấp tử chi thủ (hạ)Chương 53 : Quốc Công đại nhân (thượng)Chương 53 : Quốc Công đại nhân (hạ)Chương 54 : Quân tử được không rời đồ quân nhu (thượng)