Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương mới nhất

Quyển 5 Chương 308: Chư thánh trở về – Hạ (Kết thúc)Quyển 5 Chương 307: Chư thánh trở về – TrungQuyển 5 Chương 306: Chư thánh trở về – ThượngQuyển 5 Chương 305: Chim và chuộtQuyển 5 Chương 304: Thẩm Phá Thiên – HạQuyển 5 Chương 303: Phiên ngoại Thẩm Phá Thiên – Trung

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu.

Xem thêm: https://metruyencv.vn/su-thuong-de-nhat-phat-tu


Danh sách chương truyện

Quyển 1 Chương 1: Fanart sử thượng đệ nhất phật tuQuyển 1 Chương 1-2: Tiết tửQuyển 1 Chương 2: Mạc đạo xuân lai vãngQuyển 1 Chương 3Quyển 1 Chương 4Quyển 1 Chương 5Quyển 1 Chương 6Quyển 1 Chương 7Quyển 1 Chương 8Quyển 1 Chương 9Quyển 1 Chương 10Quyển 1 Chương 11Quyển 1 Chương 12Quyển 1 Chương 13Quyển 1 Chương 14Quyển 1 Chương 15Quyển 1 Chương 16Quyển 1 Chương 17Quyển 1 Chương 18Quyển 1 Chương 19Quyển 1 Chương 20Quyển 1 Chương 21Quyển 1 Chương 22Quyển 1 Chương 23Quyển 1 Chương 24Quyển 1 Chương 25Quyển 1 Chương 26Quyển 1 Chương 27Quyển 1 Chương 28Quyển 1 Chương 29Quyển 1 Chương 30Quyển 1 Chương 31Quyển 1 Chương 32Quyển 1 Chương 33Quyển 1 Chương 34Quyển 1 Chương 35Quyển 1 Chương 36Quyển 1 Chương 37Quyển 1 Chương 38Quyển 1 Chương 39Quyển 1 Chương 40Quyển 1 Chương 41Quyển 1 Chương 42Quyển 1 Chương 43Quyển 1 Chương 44Quyển 1 Chương 45Quyển 1 Chương 46Quyển 1 Chương 47Quyển 1 Chương 48Quyển 1 Chương 49Quyển 1 Chương 50Quyển 1 Chương 51Quyển 1 Chương 52Quyển 1 Chương 53Quyển 1 Chương 54Quyển 1 Chương 55Quyển 1 Chương 56Quyển 1 Chương 57Quyển 1 Chương 58Quyển 1 Chương 59Quyển 1 Chương 60Quyển 1 Chương 61Quyển 1 Chương 62Quyển 1 Chương 63Quyển 1 Chương 64Quyển 1 Chương 65Quyển 1 Chương 66Quyển 1 Chương 67Quyển 1 Chương 68Quyển 1 Chương 69Quyển 1 Chương 70Quyển 1 Chương 71Quyển 1 Chương 72Quyển 1 Chương 73Quyển 1 Chương 74Quyển 1 Chương 75Quyển 2 Chương 76: Thanh thảo thoại tà dương (Cỏ xanh nói chuyện hoàng hôn)Quyển 2 Chương 77Quyển 2 Chương 78Quyển 2 Chương 79Quyển 2 Chương 80Quyển 2 Chương 81Quyển 2 Chương 82Quyển 2 Chương 83Quyển 2 Chương 84Quyển 2 Chương 85Quyển 2 Chương 86Quyển 2 Chương 87Quyển 2 Chương 88Quyển 2 Chương 89Quyển 2 Chương 90Quyển 2 Chương 91Quyển 2 Chương 92Quyển 2 Chương 93Quyển 2 Chương 94Quyển 2 Chương 95Quyển 2 Chương 96Quyển 2 Chương 97Quyển 2 Chương 98Quyển 2 Chương 99: Phiên ngoại đặc biệt ngày cuối cùng của năm 2015