Phong Thần: Trụ Vương, Van Cầu Ngươi Làm Cái Hôn Quân Đi!

Chương mới nhất

Chương 643: Trận chiến cuối cùng! (đại kết cục)Chương 642: Hỗn Độn trận chiến cuối cùng, mở ra!Chương 641: Bộ phim khai mạc!Chương 640: Pháp Hải thêm vào hố người đoàn đội!Chương 639: Mở rộng cửa lòng, hai nữ hợp tác!Chương 638: Hàng Châu ngộ Hứa Tiên, lấy thân báo đáp hai không nghi ngờ!

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Phong Thần: Trụ Vương, Van Cầu Ngươi Làm Cái Hôn Quân Đi! được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Phong Thần: Trụ Vương, Van Cầu Ngươi Làm Cái Hôn Quân Đi!.

Xem thêm: https://metruyencv.vn/phong-than-tru-vuong-van-cau-nguoi-lam-cai-hon-quan-di


Danh sách chương truyện

Chương 1:: Ta chính là hôn quân! ~Chương 2: Nữ Oa cung xách thơ! ~Chương 3: Không được, ta phải tiếp tục hoang đường! ~Chương 4: Nguyên lai, ta xuyên sớm?Chương 5: Đội nghi trượng! ~Chương 6: Muốn chuyển giao quyền lợi Văn Trọng! ~Chương 7: Oai hùng Đại Thương! ~Chương 8: Binh quyền trả lại! ~Chương 9: Triều hội tranh phong! ~Chương 10: Muội khống Hoàng Phi Hổ?Chương 11: Chư hầu triều bái! ~Chương 12: Tô Hộ phản thương! ~Chương 13: Xuất binh! ~ đội nghi trượng, xuất kích! ~Chương 14: Triều Ca cửa nam thủ tướng: Khổng Tuyên! ~Chương 15: Trì hoãn một tháng xuất binh! ~Chương 16: Triệu Công Minh, Bích Tiêu?Chương 17: Yêu quái? Yêu tinh? Yêu Tiên?Chương 19: Xuất chinh, chuồn êm! ~Chương 20: Ký Châu, Cửu Vĩ Hồ hiện thân! ~Chương 21: Lôi Khai! ~Chương 22: Ký Châu thành phá!Chương 23: Sẽ dùng kế Phi Liêm! ~Chương 24: Thiên Hồ. . . Đát Kỷ!Chương 25: Đoạt quyền, tranh đấu! ~Chương 26: Đại hôn an bài!Chương 27: Tham luyến sắc đẹp Trụ Vương! ~Chương 28: Cầu vấn Đát Kỷ.Chương 29: Kết toán ngày! ~Chương 30: Rốt cục đại hôn! ~Chương 31: Tạo phản! ~Chương 32: Ám độ trần thương! ~Chương 33: Nhân tộc võ đạo! ~Chương 34: Ta chính là hôn quân, không phục, cắn ta a! ~Chương 35: Mang vương hậu cùng lên triều?Chương 36: Ly kinh bạn đạo Trụ Vương! ~Chương 37: Hoán đổi vật phẩm! ~Chương 38: Hệ thống còn có thể thăng cấp? !Chương 39: Hệ thống thăng cấp.Chương 40: Tân lịch pháp, danh tiếng đảo ngược! ~Chương 42: Tìm kiếm mới mạch suy nghĩ! ~Chương 43: Thông Thiên hạ phàm! ~Chương 44: Cùng Thông Thiên giáo chủ gặp mặt! ~Chương 45: Sơ nhập hồng trần Triệu Công Minh! ~Chương 46: Nhân tộc thiếu thốn nhất sự vật! ~Chương 47: Mai Sơn Thất Quái sớm hạ phàm?Chương 48: Lại một lần kết toán ngày! ~Chương 49: Xuất hiện Tây Phương Giáo tu sĩ! ~Chương 50: Tu sĩ xuất thủ? !Chương 51: Trợ giúp đuổi tới! ~Chương 52: Thu về thuộc quốc! ~Chương 53: Phong công! ~ một lần nữa tỉnh lại Tô gia! ~Chương 54: Danh tiếng đại chấn, chư hầu xuất thủ! ~Chương 55: Tô Toàn Trung trở về, yến hội! ~Chương 56: Tửu Trì Nhục Lâm! ~ mỹ nữ như mây! ~Chương 57: Mai Sơn Thất Quái? Không, thất hiền! ~Chương 58: Ta quá khó khăn! ~Chương 59: Ta đã muốn làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết hôn quân. . .Chương 60: Thu hồi chư hầu lãnh địa! ~Chương 61: Biên quan dị động. . .Chương 62: Tính kế chư hầu! ~Chương 63: Giết chư hầu, tù Cơ Xương! ~Chương 64: Quốc lực bay lên! ~Chương 65: Tân quốc sách! ~Chương 66: Tính cách sụp đổ Triệu Công Minh!Chương 67: Cảm thụ thế gian mỹ hảo! ~Chương 68: Cùng Ngọc Đế giao dịch.Chương 69: Thiên binh hạ phàm. . .Chương 70: Chấp Pháp Thiên Thần, ngươi lấn ta Nhân tộc quá đáng! ~Chương 71: Thiên Đình, đến chiến! ~Chương 72: Ngọc Đế ra mặt! ~Chương 73: Dương Tiễn, đó là ta Nhân tộc tể! ~Chương 74: Tiệt Giáo rời núi! ~Chương 75: Ngọc Đỉnh thu đồ! ~Chương 76: Tiệt Giáo đuổi tới! ~Chương 77: Một trận bộ phim! ~Chương 78: Không công mà lui! ~Chương 79: Chương tiết tên cùng Trụ Vương cùng một chỗ rời nhà đi ra ngoàiChương 80: Đây chính là Tây Kỳ?Chương 81: Chương tiết tên thật sự là không biết thế nào lấy. . .Chương 82: Dùng phu nhân của ta đến dụ hoặc ta? !Chương 83: Rời đi Tây Kỳ, tiến về Trần Đường Quan! ~Chương 84: Na Tra xuất sinh! ~Chương 85: Định cư Trần Đường Quan! ~Chương 86: Định cư ba năm! ~Chương 87: Ba năm sau! ~Chương 88: Nói ra nguyên do! ~Chương 89: Diễn nghệ ban, mở kịch! ~Chương 90: Ngao Bính hiện thân! ~Chương 91: Chất vấn Ngao Bính! ~Chương 92: Không đánh nhau thì không quen biết! ~Chương 93: Biết được chân tướng! ~Chương 94: Triệt để nghĩ thoáng Tiểu Na Tra! ~Chương 95: Mời! ~Chương 96: Thân Công Báo hiện thân! ~ Ngao Bính dao động! ~Chương 97: Tiêu đề quân đập CP đi...Chương 98: Rồng không hung ác, đứng không vững! ~Chương 99: Mọi người tụ lại! ~Chương 100: Độ kiếp! ~Chương 101:Chương 102: Chạy đi đâu! ~