Người Ở Giáo Phường Ty, Phạm Quan Thê Nữ Cầu Buông Tha

Chương mới nhất

Chương 166: Cung La đại tướng quân.Chương 165: Tự giết lẫn nhau.Chương 164: Đại phong, đến.Chương 163: Cuồn Cuộn đầu người rơi xuống đất.Chương 162: Động thủ.Chương 161: Tào Chinh tại hành động, Cố Ảnh động tâm.

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Người Ở Giáo Phường Ty, Phạm Quan Thê Nữ Cầu Buông Tha được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Người Ở Giáo Phường Ty, Phạm Quan Thê Nữ Cầu Buông Tha.

Xem thêm: Truyện Người Ở Giáo Phường Ty, Phạm Quan Thê Nữ Cầu Buông Tha


Danh sách chương truyện

Chương 1: Phạm quan thê nữ thật đẹp (sách mới cầu toàn bộ )Chương 02: Phu nhân, ngươi cũng không muốn nữ nhi bị thương tổn chứ ? (đánh cái bản vá )(sách mới cầu toàn bộ )Chương 03: Phu nhân mới vừa đi, nữ nhi lại tới (sách mới cầu toàn bộ )Chương 04: Tào Chinh quỷ tâm tư (sách mới cầu toàn bộ )Chương 05: Mời đại nhân thương tiếc (sách mới cầu toàn bộ )Chương 06: Lần đầu tiên cùng vô số lần (sách mới cầu toàn bộ )Chương 07: Đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn (sách mới cầu toàn bộ )Chương 08: Tề thị: Cái bụng a, ngươi có thể được tranh điểm khí a (sách mới cầu toàn bộ )Chương 09: Hôm nay vô sự, Câu Lan thưởng múa (sách mới cầu toàn bộ )Chương 10: Thải Y: Cầu xin đại nhân chỉ điểm sai lầm (sách mới cầu toàn bộ )Chương 11: Hoa khôi Thải Y, Tiêu Nghệ kinh người (sách mới cầu toàn bộ )(sửa chữa bản )Chương 12: Đại nhân, nên đứng lên luyện công! (sách mới cầu toàn bộ )Chương 13: Mỹ phụ rơi lệ (sách mới cầu toàn bộ ). .Chương 14: Đánh người nhi tử, nhớ thương người nương (sách mới cầu toàn bộ )Chương 15: Vương Tuyền hiến múa, hoa hướng dương mở (sách mới cầu toàn bộ )Chương 16: Thất Dương hoàn, Tào Chinh Vô Tình (sách mới cầu toàn bộ )Chương 17: Tấn cấp tam lưu, tề thị vào bẫy (sách mới cầu toàn bộ )Chương 18: Tề thị tới cửa, dê vào miệng cọp (sách mới cầu toàn bộ )Chương 19: Tề thị hiến múa, cá muối kiếm cơm (sách mới cầu toàn bộ )Chương 20: Phòng cháy bảo vệ phòng Tào Chinh (sách mới cầu toàn bộ )Chương 21: Goá Trưởng Công Chúa, một mình nuôi một nữ (sách mới cầu toàn bộ )Chương 22: Sơ ngộ Tiên Thiên, thần y Tào Chinh (. .Chương 23: Ta muốn xuỵt xuỵt (sách mới cầu toàn bộ )Chương 24: Lâm gia thực lực (sách mới cầu toàn bộ )Chương 25: Thải Y cô nương lại để van cầu trải qua(sách mới cầu toàn bộ )Chương 26: Ngàn năm Tuyết Tham, vị kế tiếp thụ hại. .Chương 27: Giáo Phường ty đệ nhất hoa khôi (sách mới cầu toàn bộ )Chương 28: Tiên tử ở nhân gian, cũng ở phòng riêng (sách mới cầu toàn bộ )Chương 29: Độc Cô Cửu Kiếm, rút thưởng công năng kích hoạt (sách mới cầu toàn bộ )Chương 30: Tiên tử bị hư (sách mới cầu toàn bộ )Chương 31: Vương Nhị Cẩu cẩu (sách mới cầu toàn bộ )Chương 32: Mỹ phụ lên xe, dê vào miệng cọp (. .Chương 33: 30 như lang, học nhạc khí quá phí. .Chương 34: Tuyết Hoa Công Chúa, cẩn du thẹn thùng (sách mới cầu toàn bộ )Chương 35: Tào thần y (lừa dối ) login (. .Chương 36: Lần đầu rút thưởng, Huyết Bồ Đề (sách mới cầu toàn bộ )Chương 37: Dương Cẩn Du hiểu lầm, Trưởng Công Chúa tới cửa (sách mới cầu toàn bộ )Chương 38: Hà Liên Hoa: Đại nhân đói bụng không, . .Chương 39: Ngươi nói cái này gọi là gậy gỗ ? Rõ ràng là căn Lang Nha Bổng a (sách mới cầu toàn bộ )Chương 40: Yến hội chuẩn bị ổn thỏaChương 41: Tuyệt mỹ Công Chúa, Dự Vương đột kíchChương 42: Họ xương danh khoa vương thượng ? Cốt Vương ?Chương 43: Mộc đại nhân hạ độc, Tuyết Hoa Công Chúa trúng chiêuChương 44: Vương Nhị Cẩu: Ta đem nương đưa vào. .Chương 45: Ninh Tuyết Khanh chủ độngChương 46: Trưởng Công Chúa: Cầu xin đại nhân ban thưởng ta một bộ thuốc dẫnChương 47_1: Giao dịch Trưởng Công Chúa, Chương 47_2: vào Tiên Thiên, Kiếm Hai Mươi Ba.Chương 48_1: Hai ngày, Chương 48_2: đi bộ đều bất lợi tầm.Chương 49_1: Lôi kéo Tào Chinh, Chương 49_2: Trưởng Công Chúa: Xin gọi ta tào phu nhân.Chương 50_1: Không muốn, Chương 50_2: không thể tại con ta mặt tới.Chương 51_1: Tuyết Hoa Công Chúa Chương 51_2: Tào đại nhân kiếm thật mạnh thật dài thật là nhớ sờ.Chương 52_1: Tuyết Hoa Công Chúa ướt thân.Chương 52_2: Tuyết Hoa Công Chúa ướt thân.Chương 53_1: Thái Tử: Tào đại nhân, Chương 53_2: cầu ngươi giúp ta vào động phòng a.Chương 54_1: Tề thị đụng vỡ, Chương 54_2: Vương Tuyền: Nương mau tới, chúng ta cùng nhau.Chương 55_1: Dã ngoại Trưởng Công Chúa, Chương 55_2: hiền thê lại lương mẫu.Chương 56_1: Mua một tặng một, bắt tên học trò, Chương 56_2: đưa một sư nương.Chương 57_1: Chưởng Môn phu nhân cũng bị hư.Chương 57_2: Chưởng Môn phu nhân cũng bị hư.Chương 58_1: Tạ Bộ Vĩ: Mẹ ta mang thai, Chương 58_2: Tào Chinh.Chương 59_1: Tạ gia vui mừng, Chương 59_2: châm cắm tuyệt mỹ Hoàng Hậu.Chương 60_1: Không xong, Chương 60_2: lại một cái mang thai « cầu đánh thưởng ».Chương 61_1: Thanh Ảnh: Đại nhân, Chương 61_2: ta nên gọi ngươi là gì ? Cha sao? .Chương 62_1: Tuyết Khanh giáo nữ, Chương 62_2: Thanh Ảnh hiếu tâm biến chất « cầu đánh thưởng ».Chương 63_1: Ninh Tuyết Khanh: Đại nhân, Chương 63_2: cầu ngài nhận lấy ta đi « cầu đánh thưởng ».Chương 64_1: Thái Tử đem Hoàng Hậu ném cho Tào Chinh chạy trốn rồi.Chương 64_2: Thái Tử đem Hoàng Hậu ném cho Tào Chinh chạy trốn rồi.Chương 65_1: Gặp lại sau Hoàng Hậu, Chương 65_2: say rượu ban đêm.Chương 66_1: Lần thứ hai rút thưởng, Chương 66_2: chúng nữ tập hợp, nhiều mặt vân động.Chương 67_1: Thiên Ma lần đầu ra mắt, Bát Âm xuyên tim, Chương 67_2: Đoạt Mệnh Thiên Huyền.Chương 68_1: Thiên Long Bát Âm làm sao phá ? Chương 68_2: Tứ Tuyệt chi thư tuyệt.Chương 69_1: Thích lên mặt dạy đời tào mỗ người, Chương 69_2: thật giả Hoàng Đế.Chương 70_1: Thần bí giả Hoàng Đế, Chương 70_2: lập tức Trưởng Công Chúa.Chương 71_1: Trường côn biến nanh sói, Chương 71_2: song diện Bách Linh.Chương 72_1: Bách Linh: Đại nhân, Chương 72_2: ta chuẩn bị xong.Chương 73_1: Giao dịch Bách Linh, Chương 73_2: Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công.