Nghịch Thiên Tà Thần

Chương mới nhất

Chương 2040: Tiềm Dẫn Ly TâmChương 2039: Sơ hãmChương 2038: Lòng bàn tay máuChương 2037: Bịt miệngChương 2036: Vụ hoàng đột pháChương 2035: Lập lại chiêu cũ

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Nghịch Thiên Tà Thần được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Nghịch Thiên Tà Thần.

Xem thêm: Truyện Nghịch Thiên Tà Thần


Danh sách chương truyện

.:Chương 1 - Vân Triệt, Tiêu Triệt:..:Chương 2 - Không kìm lòng được:..:Chương 3 - Ngươi cưới ta?:..:Chương 4 - Đón dâu:..:Chương 5 - Đại hôn:..:Chương 6 - Tuyệt đại phong hoa:..:Chương 7 - Băng Vân tiên cung:..:Chương 8 - Đại hôn chi dạ:..:Chương 9 - Lão bà, ngươi đã ngủ chưa?:..:Chương 10 - Tinh Ẩn thảo:..:Chương 11 - Thiếu nữ tóc đỏ:..:Chương 12 - Nếu ngươi không phải là tiểu cô của ta...:..:Chương 13 - Nguy hiểm mông lung:..:Chương 14 - Tiêu tông gửi thư:..:Chương 15 - Tiêu Ngọc Long dò xét:..:Chương 16 - Tiêu đại thiếu tìm chết:..:Chương 17 - Ta là thần y, ngươi tin sao?:..:Chương 18 - Ngân châm thích hàn:..:Chương 19 - Thông huyền:..:Chương 20 - Có chuyện hay ho...:..:Chương 21 - Chung giường chung gối:..:Chương 22 - Kịch biến ( nhất ):..:Chương 23 - Kịch biến ( nhị ):..:Chương 24- Kịch biến ( tam ):..:Chương 25- Kịch biến ( tứ ):..:Chương 26- Kịch biến ( ngũ ):..:Chương 27- Kịch biến ( lục ):..:Chương 28- Kịch biến ( thất ):..:Chương 29- Kịch biến ( bát ):..:Chương 30- Kịch biến ( cửu ):..:Chương 31 - Băng Vân thất tiên -- Sở Nguyệt Ly:..:Chương 32 - Băng tiên uy hiếp:..:Chương 33 - Tinh ẩn, lấy huyết tế hận ( thượng ):..:Chương 34 - Tinh ẩn, lấy huyết tế hận ( hạ ):..:Chương 35 - Thân thế:..:Chương 36 - Ta tên Vân Triệt:..:Chương 37 - Thiên Linh thần mạch:..:Chương 38 - "Tuyệt thế thánh giả ":..:Chương 39 - Huyết nhiễm Jasmine [ thượng ]:..:Chương 40 - Huyết nhiễm Jasmine [ trung ]:..:Chương 41 - Huyết nhiễm Jasmine [ hạ ]:..:Chương 42 - Jasmine vi sư [ thượng ]:..:Chương 43 - Jasmine vi sư [ hạ ]:..:Chương 44 - Tà Thần bất diệt chi huyết:..:Chương 45 - Tân sinh huyền mạch:..:Chương 46 - Tà Thần thất cảnh:..:Chương 47 - Sinh tử cực hạn:..:Chương 48 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ nhất ]:..:Chương 49 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ nhị ]:..:Chương 50 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ tam ]:..:Chương 51 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ tứ ]:..:Chương 52 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ ngũ ]:..:Chương 53 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ lục ]:..:Chương 54 - Nước mắt của Jasmine:..:Chương 55 - Nghịch thiên chi lực:..:Chương 56 - Tinh thần toái ảnh:..:Chương 57 - Tân Nguyệt thành, Hắc Nguyệt thương hội:..:Chương 58 - Hư trương thanh thế:..:Chương 59 - Tỷ phu ! ?:..:Chương 60 - Tân Nguyệt huyền phủ, Tư Không Hàn:..:Chương 61 - Gia nhập Tân Nguyệt huyền phủ:..:Chương 62 - Lam Tuyết Nhược:..:Chương 63 - Chủ điện:..:Chương 64 - Nhất chiến kinh thành ( nhất ):..:Chương 65 - Nhất chiến kinh thành ( nhị ):..:Chương 66 - Nhất chiến kinh thành ( tam ):..:Chương 67 - Nhất chiến kinh thành ( tứ ):..:Chương 68 - Nhất chiến kinh thành ( ngũ ):..:Chương 69 - Nhất chiến kinh thành ( lục ):..:Chương 70 - Nhất chiến kinh thành ( thất ):..:Chương 71 - Nhất chiến kinh thành ( bát ):..:Chương 72 - Nhất chiến kinh thành ( cửu ):..:Chương 73 - Ngạo chiến Lục Trảm Nam:..:Chương 74 - Bạo!:..:Chương 75 - Tiêu Lạc Thành:..:Chương 76 - Ta trước hủy ngươi !:..:Chương 77 - Vẫn nguyệt trầm tinh:..:Chương 78 - Phế !:..:Chương 79 - Tần Vô Ưu:..:Chương 80 - Tâm tư của Vân Triệt:..:Chương 81 - Tiêu tông tới cửa:..:Chương 82 - Di thiên đại họa:..:Chương 83 - Mười ngày chi kỳ:..:Chương 84 - Khả năng duy nhất:..:Chương 85 - Có qua mà không có lại là không lễ phép:..:Chương 86 - Cái thế thần y:..:Chương 87 - Thật quá xảo!:..:Chương 88 - Nhất chỉ thông huyền:..:Chương 89 - Tà tâm thánh thủ:..:Chương 90 - Thông thiên y thuật:..:Chương 91 - Hảo tôn nhi, thật sự là của ta hảo tôn nhi:..:Chương 92 - Kho bảo vật của tông môn:..:Chương 93 - Hổ phách:..:Chương 94 - Cướp đoạt:..:Chương 95 - Độc hỏa súng:..:Chương 96 - Đào vong ( thượng ):..:Chương 97 - Đào vong ( trung ):..:Chương 98 - Đào vong ( hạ ):..:Chương 99 - Sinh tử đánh cờ:..:Chương 100 - Rơi xuống:.