Man Hoang Hành

Man Hoang Hành

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

77 Chương
5/5(60 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 77: Thí sư (hạ)Chương 76: Thí sư (thượng)Chương 75: Dị biến (hạ)Chương 74: Dị biến (thượng)Chương 73: Không từ chối (hạ)Chương 72: Không từ chối (thượng)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Man Hoang Hành được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Man Hoang Hành.

Xem thêm: https://metruyencv.vn/man-hoang-hanh


Danh sách chương truyện

Chương 1: Vây công (thượng)Chương 2: Vây công (hạ)Chương 3: Anh Kiệt (Thượng)Chương 4: Anh Kiệt (hạ)Chương 5: Cổ kiếm (thượng)Chương 6: Cổ kiếm (Hạ)Chương 7: Hôn mê (thượng)Chương 8: Hôn mê (Hạ)Chương 9: Bay lên (thượng)Chương 10: Bay lên (hạ)Chương 11: Chu Tước (thượng)Chương 12: Chu Tước (hạ)Chương 13: Di mệnh (thượng)Chương 14: Di mệnh (hạ)Chương 15: Đồng hành (thượng)Chương 16: Đồng hành (hạ)Chương 17: Tranh chấp (thượng)Chương 18: Tranh chấp (hạ)Chương 19: Lựa chọn (thượng)Chương 20: Lựa chọn (hạ)Chương 21: Ly biệt (thượng)Chương 22: Ly biệt (hạ)Chương 23: Tiến thối (thượng)Chương 24: Tiến thối (hạ)Chương 25: Mưu xa (thượng)Chương 26: Mưu xa (hạ)Chương 27: Ngăn địch (thượng)Chương 28: Ngăn địch (hạ)Chương 29: Hoang mạc (thượng)Chương 30: Hoang mạc (hạ)Chương 31: Lời bình (thượng)Chương 32: Lời bình (hạ)Chương 33: Mặc Tuyết (thượng)Chương 34: Mặc tuyết (hạ)Chương 35: Âm Thầm Đau Buồn (thượng)Chương 36: Âm Thầm Đau Buồn (hạ)Chương 37: Mùi thối (thượng)Chương 38: Mùi thối (hạ)Chương 39: Dẫn đường (thượng)Chương 40: Dẫn đường (hạ)Chương 41: Tiểu hồ (thượng)Chương 42: Tiểu hồ (hạ)Chương 43: Lời tiên tri (thượng)Chương 44: Lời tiên tri (hạ)Chương 45: Thánh Điện (thượng)Chương 46: Thánh Điện (hạ)Chương 47: Đêm rống (thượng)Chương 48: Đêm rống (hạ)Chương 49: Không sợ (thượng)Chương 50: Không sợ (hạ)Chương 51: Trọng thệ (thượng)Chương 52: Trọng thệ (hạ)Chương 53: Ánh nến (thượng)Chương 54: Ánh nến (hạ)Chương 55: Mất tích (thượng)Chương 56: Mất tích (hạ)Chương 57: Tuyệt thế (thượng)Chương 58: Tuyệt thế (hạ)Chương 59: Huyết tế (thượng)Chương 60: Huyết Tế (hạ)Chương 61: Nóng nảy điên cuồng (thượng)Chương 62: Nóng nảy điên cuồng (trung)Chương 63: Nóng nảy điên cuồng (hạ)Chương 64: Cánh hoa (thượng)Chương 65: Cánh hoa (hạ)Chương 66: Biệt ly (thượng)Chương 67: Biệt ly (hạ)Chương 68: Tình ý (thượng)Chương 69: Tình ý (hạ)Chương 70: Tiểu cẩu (thượng)Chương 71: Tiểu cẩu (hạ)Chương 72: Không từ chối (thượng)Chương 73: Không từ chối (hạ)Chương 74: Dị biến (thượng)Chương 75: Dị biến (hạ)Chương 76: Thí sư (thượng)Chương 77: Thí sư (hạ)