Lục Tích Chi Đại Hoang Tế

Lục Tích Chi Đại Hoang Tế

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Thể loại:

Tiên hiệp

Độ dài:

75 Chương
5/5(1 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 74: Mới cục (hạ){ đại kết cục }Chương 73: Mới cục (thượng)Chương 72: Giao phong (hạ)Chương 71: Giao phong (thượng)Chương 70: Thiên phạt (hạ)Chương 69: Thiên phạt (thượng)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Lục Tích Chi Đại Hoang Tế được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Lục Tích Chi Đại Hoang Tế.

Xem thêm: https://metruyencv.vn/luc-tich-chi-dai-hoang-te


Danh sách chương truyện

Chương mở đầuChương 1: Thanh Ngọc sở (thượng)Chương 2: Thanh Ngọc sở (hạ)Chương 3: Thú tập (thượng)Chương 4: Thú tập (hạ)Chương 5: Sống sót sau tai nạn (thượng)Chương 6: Sống sót sau tai nạn (hạ)Chương 7: Lục trứng (thượng)Chương 8: Lục trứng (hạ)Chương 9: Hóa thú (thượng)Chương 10: Hóa thú (hạ)Chương 11: Đảo ngược (thượng)Chương 12: Đảo ngược (hạ)Chương 13: Nghe tin bất ngờ (thượng)Chương 14: Nghe tin bất ngờ (hạ)Chương 15: Thế gia (thượng)Chương 16: Thế gia (hạ)Chương 17: Lo lắng âm thầm (thượng)Chương 18: Lo lắng âm thầm (hạ)Chương 19: Tiên cơ (thượng)Chương 20: Tiên cơ (hạ)Chương 21: Mật đàm (thượng)Chương 22: Mật đàm (hạ)Chương 23: Tiền thưởng (thượng)Chương 24: Tiền thưởng (hạ)Chương 25: Mời chào (thượng)Chương 26: Mời chào (hạ)Chương 27: Đường phố quản (thượng)Chương 28: Đường phố quản (hạ)Chương 29: Danh hào (thượng)Chương 30: Danh hào (hạ)Chương 31: Mầm tai vạ (thượng)Chương 32: Mầm tai vạ (hạ)Chương 33: Trị tội (thượng)Chương 34: Trị tội (hạ)Chương 35: Bên cạnh dò xét (thượng)Chương 36: Bên cạnh dò xét (hạ)Chương 37: Vấn trách (thượng)Chương 38: Vấn trách (hạ)Chương 39: Thần dụ (thượng)Chương 40: Thần dụ (hạ)Chương 41: Ủy hiền (thượng)Chương 42: Ủy hiền (hạ)Chương 43: Kéo tơ (thượng)Chương 44: Kéo tơ (hạ)Chương 45: Phản đoạt (thượng)Chương 46: Phản đoạt (hạ)Chương 47: Mây đen (thượng)Chương 48: Mây đen (hạ)Chương 49: Loạn lên (thượng)Chương 50: Loạn lên (hạ)Chương 51: Biến cố (thượng)Chương 52: Biến cố (hạ)Chương 53: Lung lạc (thượng)Chương 54: Lung lạc (hạ)Chương 55: Dời quân (thượng)Chương 56: Dời quân (hạ)Chương 57: Mạch nước ngầm (thượng)Chương 58: Mạch nước ngầm (hạ)Chương 59: Xung đột (thượng)Chương 60: Xung đột (hạ)Chương 61: Thánh Cốt (thượng)Chương 62: Thánh Cốt (hạ)Chương 63: Muốn (thượng)Chương 64: Muốn (hạ)Chương 65: Đường thành (thượng)Chương 66: Đường thành (hạ)Chương 67: Dò đường (thượng)Chương 68: Dò đường (hạ)Chương 69: Thiên phạt (thượng)Chương 70: Thiên phạt (hạ)Chương 71: Giao phong (thượng)Chương 72: Giao phong (hạ)Chương 73: Mới cục (thượng)Chương 74: Mới cục (hạ){ đại kết cục }