Duy Ngã Độc Tiên

Duy Ngã Độc Tiên

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

55 Chương
5/5(50 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 55: Tiên Chiếu hội tập (thượng)Chương 54: Đại hội tân nhân (hạ)Chương 53: Đại hội tân nhân (thượng)Chương 52: Phá kén đi ra (hạ)Chương 51: Phá kén đi ra (thượng)Chương 50: Bí mật quái nhân (hạ)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Duy Ngã Độc Tiên được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Duy Ngã Độc Tiên.

Xem thêm: Truyện Duy Ngã Độc Tiên


Danh sách chương truyện

Chương 1: Đăng sơn bái sư (thượng)Chương 2: Đăng sơn bái sư (hạ)Chương 3: Đàm vu (thượng)Chương 4: Đàm vu (hạ)Chương 5: Ngoan bì tiểu hầu (thượng)Chương 6: Ngoan bì tiểu hầu (hạ)Chương 7: Hầu quần quái nhân (thượng)Chương 8: Hầu quần quái nhân (hạ)Chương 9: Kinh kiến sư tổ (thượng)Chương 10: Kinh kiến sư tổ (hạ)Chương 11: Thiết côn phát uy (thượng)Chương 12: Thiết côn phát uy (hạ)Chương 13: Cuồng cật bừa bãi (thượng)Chương 14: Cuồng cật bừa bãi (hạ)Chương 15: Ba kiện pháp bảo (thượng)Chương 16: Ba kiện pháp bảo (hạ)Chương 17: Sư đồ trùng phùng (thượng)Chương 18: Sư đồ trùng phùng (hạ)Chương 19: Lần đầu ly sơn (thượng)Chương 20: Lần đầu ly sơn (hạ)Chương 21: Thần tiêu thiên lôi (thượng)Chương 22: Thần tiêu thiên lôi (hạ)Chương 23: Lôi pháp vô hạn (thượng)Chương 24: Lôi pháp vô hạn (hạ)Chương 25: Phạm Tông thánh cảnh (thượng)Chương 26: Phạm Tông thánh cảnh (hạ)Chương 27: Thất tông tụ hội (thượng)Chương 28: Thất tông tụ hội (hạ)Chương 29: Tiên khí chi chiến (thượng)Chương 30: Tiên khí chi chiến (hạ)Chương 31: Trí diệt ma tôn (thượng)Chương 32: Trí diệt ma tôn (hạ)Chương 33: Nghịch thiên bảo kính (thượng)Chương 34: Nghịch thiên bảo kính (hạ)Chương 35: Trí diệt ngư quái (thượng)Chương 36: Trí diệt ngư quái (hạ)Chương 37: Cửu tiên cầm nhạc (thượng)Chương 38: Cửu tiên cầm nhạc (hạ)Chương 39: Kết cừu Vấn Thiên (thượng)Chương 40: Kết cừu Vấn Thiên (hạ)Chương 41: Tà ác Thi quỷ (thượng)Chương 42: Tà ác Thi quỷ (hạ)Chương 43: Thiền tông Hoằng Trị (thượng)Chương 44: Thiền tông Hoằng Trị (hạ)Chương 45: Quy đồ ngẫu ngộ (thượng)Chương 46: Quy đồ ngẫu ngộ (hạ)Chương 47: Ma hiện tiểu thôn (thượng)Chương 48: Ma hiện tiểu thôn (hạ)Chương 49: Bí mật quái nhân (thượng)Chương 50: Bí mật quái nhân (hạ)Chương 51: Phá kén đi ra (thượng)Chương 52: Phá kén đi ra (hạ)Chương 53: Đại hội tân nhân (thượng)Chương 54: Đại hội tân nhân (hạ)Chương 55: Tiên Chiếu hội tập (thượng)