Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!

Chương mới nhất

Chương 16: Thanh long, đi cùng tôi nhé? (p1)Chương 15: Âm mưu đầu tiên của athlet bị thất bại!Chương 14: Lại đây cùng chơi nhé!Chương 13: Chữa thương và lần đầu gặp súng!Chương 12: Gặp mặt và nói chuyện với thanh long! (phần cuối)Chương 11: Gặp mặt và nói chuyện với thanh long! (p2)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này! được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Dù Ta Có Là Nữ Phụ, Ta Cũng Sẽ Thay Đổi Vương Quốc Này!.

Xem thêm: https://metruyencv.vn/du-ta-co-la-nu-phu-ta-cung-se-thay-doi-vuong-quoc-nay


Danh sách chương truyện

Chương 1: Sao xui vậy, ngủ cũng xuyên được à?Chương 2: Làm hộ vệ của athlet? không, cảm ơnChương 3: Bắt đầu cuộc hành trình!Chương 4: Thành viên mới!Chương 5: Đường đến làng bạch longChương 6: Bạch long!Chương 7: Quá trình trước khi tìm tung tích thanh longChương 8: Làng thanh longChương 9: Tình cờChương 10: Gặp mặt và nói chuyện với thanh long! (p1)Chương 11: Gặp mặt và nói chuyện với thanh long! (p2)Chương 12: Gặp mặt và nói chuyện với thanh long! (phần cuối)Chương 13: Chữa thương và lần đầu gặp súng!Chương 14: Lại đây cùng chơi nhé!Chương 15: Âm mưu đầu tiên của athlet bị thất bại!Chương 16: Thanh long, đi cùng tôi nhé? (p1)