Chước Lộc

Chước Lộc

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

95 Chương
5/5(460 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 95: Phiên ngoại 3Chương 94: Phiên ngoại 2Chương 93: Phiên ngoại 1Chương 92: Cát sinh (5)Chương 91: Cát sinh (4)Chương 90: Cát sinh (3)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Chước Lộc được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Chước Lộc.

Xem thêm: Truyện Chước Lộc


Danh sách chương truyện

Chương 1: Bỏ mạng (1)Chương 2: Bỏ mạng (2)Chương 3: Bỏ mạng (3)Chương 4: Bỏ mạng (4)Chương 5: Oan gia (1)Chương 6: Oan gia (2)Chương 7: Oan gia (3)Chương 8: Oan gia (4)Chương 9: Oan gia (5)Chương 10: Oan gia (6)Chương 11: Oan gia (7)Chương 12: Oan gia (8)Chương 13: Hối hận (1)Chương 14: Hối hận (2)Chương 15: Hối hận (3)Chương 16: Hối hận (4)Chương 17: Hoàn lan (1)Chương 18: Hoàn lan (2)Chương 19: Hoàn lan (3)Chương 20: Hoàn lan (4)Chương 21: Hoàn lan (5)Chương 22: Hoàn lan (6)Chương 23: Vô thường (1)Chương 24: Vô thường (2)Chương 25: Vô thường (3)Chương 26: Vô thường (4)Chương 27: Vô thường (5)Chương 28: Vô thường (6)Chương 29: Vô thường (7)Chương 30: Lang bạt (1)Chương 31: Lang bạt (2)Chương 32: Lang bạt (3)Chương 33: Lang bạt (4)Chương 34: Lang bạt (5)Chương 35: Lang bạt (6)Chương 36: Lang bạt (7)Chương 37: Lang bạt (8)Chương 38: Lang bạt (9)Chương 39: Lang bạt (10)Chương 40: Phạt Đàn (1)Chương 41: Phạt Đàn (2)Chương 42: Phạt Đàn (3)Chương 43: Phạt Đàn (4)Chương 44: Phạt Đàn (5)Chương 45: Phạt Đàn (6)Chương 46: Phạt Đàn (7)Chương 47: Phạt Đàn (8)Chương 48: Phạt Đàn (9)Chương 49: Ô ô (1)Chương 50: Ô ô (2)Chương 51: Ô ô (3)Chương 52: Ô ô (4)Chương 53: Ô ô (5)Chương 54: Ô ô (6)Chương 55: Thảo Xà (1)Chương 56: Thảo Xà (2)Chương 57: Thảo Xà (3)Chương 58: Thảo Xà (4)Chương 59: Thảo Xà (4)Chương 60: Thảo Xà (6)Chương 61: Thảo Xà (7)Chương 62: Thảo Xà (8)Chương 63: Thảo Xà (9)Chương 64: Diệt Lang (1)Chương 65: Diệt Lang (2)Chương 66: Diệt Lang (3)Chương 67: Diệt Lang (4)Chương 68: Diệt Lang (5)Chương 69: Diệt Lang (6)Chương 70: Diệt Lang (7)Chương 71: Diệt Lang (8)Chương 72: Vận nước (1)Chương 73: Vận nước (2)Chương 74: Vận nước (3)Chương 75: Vận nước (4)Chương 76: Vận nước (5)Chương 77: Vận nước (6)Chương 78: Vận nước (7)Chương 79: Vô y (1)Chương 80: Vô y (2)Chương 81: Vô y (3)Chương 82: Vô y (4)Chương 83: Vô y (5)Chương 84: Vô y (6)Chương 85: Vô y (7)Chương 86: Vô y (8)Chương 87: Vô y (9)Chương 88: Cát sinh (1)Chương 89: Cát sinh (2)Chương 90: Cát sinh (3)Chương 91: Cát sinh (4)Chương 92: Cát sinh (5)Chương 93: Phiên ngoại 1Chương 94: Phiên ngoại 2Chương 95: Phiên ngoại 3