Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

461 Chương
5/5(209 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 461: KếtChương 460: Đỉnh cao của trù nghệChương 459: Trù Thần Đại TáiChương 458: Tuyệt đối ThầnChương 457: Đỉnh cao của tình yêu là gì?Chương 456: Tâm Tình chi thần hoàn mỹ

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Băng Hỏa Ma Trù được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Băng Hỏa Ma Trù.

Xem thêm: https://metruyencv.vn/bang-hoa-ma-tru


Danh sách chương truyện

Chương 1: Băng tuyết tế tự đích truy sát (Thượng)Chương 2: Băng Tuyết tế tự (Trung)Chương 3: Băng tuyết tế tự đích truy sát (Hạ)Chương 4: Quỷ Trù Tra Cực (Thượng )Chương 5: Quỷ Trù Tra Cực (Trung)Chương 6: Quỷ Trù Tra Cực (Hạ)Chương 7: Trù sư tu luyện (Thượng)Chương 8: Trù sư tu luyện (Trung)Chương 9: Trù sư tu luyện ( Hạ )Chương 10: Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn ( Thượng )Chương 11: Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn ( Trung )Chương 12: Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn ( Hạ )Chương 13: Lam điền nhật noãn ngọc thăng yên ( Thượng )Chương 14: Lam điền nhật noãn ngọc thăng yên ( Trung )Chương 15: Lam điền nhật noãn ngọc thăng yên ( Hạ )Chương 16: Băng Tuyết nữ thần đích thán tức ( Thượng )Chương 17: Băng Tuyết nữ thần đích thán tức ( Trung )Chương 18: Băng Tuyết nữ thần đích thán tức ( Hạ )Chương 19: Băng hỏa đồng nguyên ( Thượng )Chương 20: Băng hỏa đồng nguyên ( Trung )Chương 21: Băng hỏa đồng nguyên ( Hạ )Chương 22: Chính Dương đao ( Thượng )Chương 23: Chính Dương đao ( Trung )Chương 24: Chính Dương đao ( Hạ )Chương 25: Phượng Nữ - Ly Thiên kiếm ( Thượng )Chương 26: Phượng Nữ - Ly Thiên kiếm ( Trung )Chương 27: Phượng Nữ - Ly Thiên kiếm ( Hạ )Chương 28: Thanh Phong Trai ( Thượng )Chương 29: Thanh Phong Trai ( Trung )Chương 30: Thanh Phong Trai ( Hạ )Chương 31: - Băng Tuyết Phong Bạo biến dị ( Thượng )Chương 32: - Băng Tuyết Phong Bạo biến dị ( Trung )Chương 33: - Băng Tuyết Phong Bạo biến dị ( Hạ )Chương 34: Ma Sát Sứ ( Thượng )Chương 35: Ma Sát Sứ ( Trung )Chương 36: Ma Sát Sứ ( Hạ )Chương 37: Chế tác Kim Hương Khuyên ( Thượng )Chương 38: Chế tác Kim Hương Khuyên ( Trung )Chương 39: Chế tác Kim Hương Khuyên ( Hạ )Chương 40: Uy hiếp nữ thần tế tự ( Thượng )Chương 41: Uy hiếp nữ thần tế tự ( Trung )Chương 42: Uy hiếp nữ thần tế tự ( Hạ )Chương 43: Gia nhập ma pháp sư công hội ( Thượng )Chương 44: Gia nhập ma pháp sư công hội ( Trung )Chương 45: Gia nhập ma pháp sư công hội ( Hạ )Chương 46:  Nam hữu mạo sung kế hoạch (Kế hoạch bạn trai giả mạo) (Thượng)Chương 47:  Nam hữu mạo sung kế hoạch ( Kế hoạch bạn trai giả mạo ) ( Trung )Chương 48:  Nam hữu mạo sung kế hoạch ( Kế hoạch bạn trai giả mạo ) ( Hạ )Chương 49: Thử thách của ma pháp sư công hội ( Thượng )Chương 50: Thử thách của ma pháp sư công hội ( Trung )Chương 51: Thử thách của ma pháp sư công hội ( Hạ )Chương 52: Sinh nhật yến hội ( Thượng )Chương 53: Sinh nhật yến hội ( Trung )Chương 54: Sinh nhật yến hội ( Hạ )Chương 55: Trí nữ Lạc Nhu ( Thượng )Chương 56: Trí nữ Lạc Nhu ( Trung )Chương 57: Trí nữ Lạc Nhu ( Hạ )Chương 58: Đặc thù của Yến Phong là tốt ( Thượng )Chương 59: Yến Phong đích đặc thù thị hảo ( Trung )Chương 60: Yến Phong đích đặc thù thị hảo ( Hạ )Chương 61: Hỏa Thần Đích Tả Thủ ( Thượng )Chương 62: Hỏa Thần Đích Tả Thủ ( Trung )Chương 63: Hỏa Thần Đích Tả Thủ ( Hạ )Chương 64: Quyển trục dữ ma pháp trận (Thượng) (ND : Quyển trục cùng ma pháp trận)Chương 65: Quyển trục dữ ma pháp trận ( Hạ )Chương 66: Dung hợp ma pháp đích quyển trục ( Thượng )Chương 67: Dung hợp ma pháp đích quyển trục ( Hạ )Chương 68: Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn ( Thượng )Chương 69: Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn ( Hạ )Chương 70: Nghệ chấn Thanh Phong Trai ( Thượng )Chương 71: Nghệ chấn Thanh Phong Trai ( Hạ )Chương 72: Tự Do Chi Phong Đích Khinh Ngâm (Thượng)Chương 73: Tự Do Chi Phong Đích Khinh Ngâm (Hạ)Chương 74: Xúc Phát Ma Pháp Trận (Thượng)Chương 75: Xúc Phát Ma Pháp Trận (Hạ)Chương 76: - Hào đổ Quang Minh Thánh Diệu thạch (Thượng)Chương 77: - Hào đổ Quang Minh Thánh Diệu thạch (Hạ)Chương 78: Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên (Thượng)Chương 79: Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên (Hạ)Chương 80: Xảo chiến Ma đạo sư (thượng)Chương 81: Xảo chiến Ma đạo sư (hạ)Chương 82: Đệ nhị vị sư phó (Thượng)Chương 83: Đệ nhị vị sư phó (Hạ)Chương 84: Lạc Nhu đích khẩn cầu (Thượng)Chương 85: Lạc Nhu đích khẩn cầu (Hạ)Chương 86: Triệu hoán pháp sư Miêu Miêu (thượng)Chương 87: Triệu hoán pháp sư Miêu Miêu (Hạ)Chương 88: Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hao (Thượng) (ND : Tiếng thét của Hỏa Diễm thần)Chương 89: Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hao (Hạ)Chương 90: Hỏa khảo hương chương (Thượng)Chương 91: Hỏa khảo hương chương (Hạ)Chương 92: Kim Bối Địa Long Vương (Thượng)Chương 93: Kim Bối Địa Long Vương (Hạ)Chương 94: Long Thần đích cố sự (Thượng)Chương 95: Long Thần đích cố sự (Hạ)Chương 96: Dong binh công hội (Thượng)Chương 97: Dong binh công hội (Hạ)Chương 98: Giao dịch ma pháp quyển trục (Thượng)Chương 99: Ma pháp quyển trục đích giao dịch (hạ)Chương 100: Nhất phẩm diện thực (Thượng) (Điểm tâm số một)