Bàn Long Chi Minh Vương

Bàn Long Chi Minh Vương

5/5(40 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 91: Đỉnh phong (4)Chương 90: Đỉnh phong (3)Chương 89: Đỉnh phong (2)Chương 88: Đỉnh phong (1)Chương 87: Chiến đấu!!Chương 86: Tín ngưỡng chiến tranh (hạ)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Convert Bàn Long Chi Minh Vương được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenCV Mê Truyện Chữ - MeTruyenChu - TruyenCv. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenCV ra các chương mới nhất của truyện Bàn Long Chi Minh Vương.

Xem thêm: https://metruyencv.vn/ban-long-chi-minh-vuong


Danh sách chương truyện

Chương 1: Xuyên qua.Chương 2: Săn giết ma thú, đột phá thất cấp.Chương 3: Báo thù, nhân loại.Chương 4: Nghe lén, kinh hãi! ngọc lan vương quốc, phổ ngang đế quốc, đại tế ty khải sắtChương 5: Năm mươi năm.Chương 6: Đối chiến nhân loại thánh vực.Chương 7: Kha Nhĩ Lý,Tình Hình Đại Lục.Chương 8: Phổ nghi thành, thú triềuChương 9: Thú triều cuộc chiến.Chương 10: Chiến thư, thu đồ đệ.Chương 11: Ba năm.Chương 12: Quyết chiến bắt đầu.Chương 13: Ác chiến.Chương 14: Mười năm ước chiến?? thành thần!!Chương 15: Vương của lạc nhật sơn mạch?? đức lâm thành thần!!Chương 16: Thần cấp tụ hợp!!Chương 17: Quyết chiến!!Chương 18: Chiến thắng!! đại tế tư cũng thành thần!!???Chương 19: Bối lỗ đặc ra lệnh : Phân chia lãnh thổ!??Chương 20: Vị diện mật thất, trung vị thần cảnh giới!!!Chương 21: Xuất quan! bối lỗ đặc triệu tập!!Chương 22: Chúng thần mộ địa!!???Chương 23: Chúng thần phủ xuống (thượng)Chương 24: Chúng thần phủ xuống (trung)Chương 25: Chúng thần phủ xuống (hạ)Chương 26: Trăm năm! chúng thần mộ địa mở ra!!! (thượng)Chương 27: Trăm năm! chúng thần mộ địa mở ra (hạ)Chương 28: Tử huyết ác ma!! tiến vào chúng thần mộ địa!!Chương 29: Xông quan (1)!!Chương 30: Xông quan (2)Chương 31: Kha lạp kỳ, tử huyết!!Chương 32: Tầng tám! tinh linh tộc!!?Chương 33: Tới tầng mười hai! tử huyết ác ma??Chương 34: Quyết chiến! đồng quy vu tận!!Chương 35: Qua ba đạt vị diện ngục giam!!Chương 36: Băng ngục thành! đại đấu trường!!Chương 37: Bách chiến bách thắng! khoa nhĩ lý (1)Chương 38: Bách chiến bách thắng! khoa nhĩ lý!! (2)Chương 39: Bách chiến bách thắng! khoa nhĩ lý!! (3)Chương 40: Chiến tướng!!Chương 41: Chiến tướng cuộc sống (1)Chương 42: Chiến tướng cuộc sống! (2)Chương 43: Chiến tướng cuộc sống (3)!Chương 44: Diệt tử vong thành bảo! áo đinh nổi giận!!Chương 45: Đại quyết chiến (1)Chương 46: Đại quyết chiến (2)Chương 47: Vương giả tụ hợp! hắc sư vương giả!!Chương 48: Hắc sư thành!!Chương 49: Trở về!Chương 50: Gặp lại!!Chương 51: Chào ngươi lâm lôi!!Chương 52: Năm loại huyền ảo! dung hợp thành công!!Chương 53: Thành hôn!!Chương 54: Hắc ám hệ thần vị viện!!Chương 55: Vẫn tinh thành! thích khách!!Chương 56: Ảnh thích truyền thuyết!Chương 57: Thích khách khảo hạch.Chương 58: Tà long thành bảo!!Chương 59: Hoàn thành nhiệm vụ!!Chương 60: Thần bí hắc thạch!!Chương 61: Thiên địa kỳ bảo!!Chương 62: Chiến đấu!!Chương 63: Hắc sư ác ma! danh tiếng sơ vang!!Chương 64: Khiêu chiến phủ chủ.Chương 65: Quyết chiến! tân phủ chủ!!Chương 66: Ảnh thích.Chương 67: Bái sư!!Chương 68: Tiến vào vị diện chiến trường!!Chương 69: Bắt đầu săn giết! huy chương vàng đầu tiên!!Chương 70: A khoa tư!!Chương 71: Giết chết!!Chương 72: Trở lại quân doanh.Chương 73: Cường giả hội tụ!!Chương 74: Đại quyết chiến! nguy cơ!!Chương 75: Đột phá!!Chương 76: Bí mật đại viên mãn (1)!!Chương 77: Bí mật của đại viên mãn (2)!!Chương 78: Tam hoàng!!Chương 79: Long thần lĩnh vực!!Chương 80: Hắc sư thần giáo!Chương 81: Thâm uyên vị diện!!Chương 82: Cường giả hội tụ!Chương 83: Gặp lại lâm lôi!!Chương 84: Sáng lập thần vị diện!Chương 85: Tín ngưỡng chiến tranh bắt đầu (thượng)Chương 86: Tín ngưỡng chiến tranh (hạ)Chương 87: Chiến đấu!!Chương 88: Đỉnh phong (1)Chương 89: Đỉnh phong (2)Chương 90: Đỉnh phong (3)Chương 91: Đỉnh phong (4)